Ochrana osobních údajů

Zájmem společnosti Official Electronic s.r.o. je chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto elektronického obchodu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Official Electronic s.r.o. I v případě odeslání dotazu na adresu můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o slevách či jiných nabídkách.

Official Electronic s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K Vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:
- zpracování statistických dat,
- archivnictví vedené na základě zákona,
- nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů,
- kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce,
- kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?

Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy:

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
- zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.Společnost Official Electronic s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení. Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.3.2023.